13 Ιανουαρίου 2013

Αισιοδοξία!
 
Το μέλλον ξημερώνει κάθε μέρα!

 © Στέβη Σαμέλη